حمایت از ما:


IAU Varamin

#"
#"
#"
#"
#"
#"
#"
#"
هیات علمی دانشکده کشاورزی
نام نام خانوادگی رشته تحصیلی گروه آموزشی مدرک مرتبه
کاظم کریمی علوم دامی دامپروری دکتری تخصصی استادیار
عباس جهانبخشی علوم دامی-اصلاح نژادودام دامپروری دکتری تخصصی استادیار
سیدعبدالمجید موسوی شيلات دامپروری فوق لیسانس مربی
فریدون فضائلی نژادی دامپزشكي                                 دامپروری دكتري حرفه اي مربی
سیدجمال الدین فاطمی علوم دامي دامپروری فوق لیسانس مربی
سیروس اشیدری دامپروري                                 دامپروری دکتری تخصصی دانشيار
سیدحسین طباطبائی دامپزشكي                                 دامپروری دكتري حرفه اي مربی
کامران زند                            دامپروري                                 دامپروری فوق لیسانس مربی
فرهاد                فرودی دامپروري                                 دامپروری دکتری تخصصی استادیار
فریور شایانفر دامپروري دامپروری فوق لیسانس مربی
محسن                 نوری دامپروري                                 دامپروری فوق لیسانس مربی
محمدرضا              عابدینی بهداشت مواد غذایی دامپروری دکتری تخصصی استادیار
قباد                 عسگری جعفر آبادی ژنتيك و اصلاح نژاد دام                   دامپروری دکتری تخصصی استادیار
ناصر                 کریمی علوم دامي                                دامپروری دکتری تخصصی استادیار
سید ناصر موسوی مهندسي كشاورزي ( علوم دامي )             دامپروری دکتری تخصصی استادیار

 

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی گروه آموزشی مدرک مرتبه
علیرضا شهاب لواسانی علوم وصنایع غذایی علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی استادیار
آرزو                 پاکدل بيوشيمي                                  علوم و صنایع غذایی فوق لیسانس مربی
شیلا برنجی علوم تغذيه                               علوم و صنایع غذایی فوق لیسانس مربی
لیلا ناطقی علوم وصنايع غذايي علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی استادیار
اورنگ                عیوض زاده علوم و صنايع غذايي                       علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی استادیار
سارا                 موحد                           علوم و صنايع غذايي                       علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی استادیار
سیمین اسداللهی علوم و صنايع غذايي                       علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی استادیار
رضوان                پور احمد جکتاجی علوم و صنايع غذايي                       علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی استادیار
محمدرضا              اسحاقی علوم و صنايع غذايي                       علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی استادیار
رقیه سکوتی فر علوم و صنايع غذايي                       علوم و صنایع غذایی فوق لیسانس مربی
بیژن خورشید پور نوبندگانی علوم و صنايع غذايي                       علوم و صنایع غذایی فوق لیسانس مربی
پیمان رجائی علوم و صنايع غذايي                       علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی استادیار
محمد                 رضائی شناسايي وانتخاب مواد(متالوژي) علوم و صنایع غذایی فوق لیسانس مربی
نازنین زند                            علوم و صنايع غذايي                       علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی مربی
مهناز                هاشمی روان علوم و صنايع غذايي                       علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی استادیار

 

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی گروه آموزشی مدرک مرتبه
محمد ترابی بیماری های گیاهی کشاورزی دکتری تخصصی استاد
سعید محمدزاده نمین مهندسی کشاورزی-حشره شناسی کشاورزی کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
ثمین صدیق حشره شناسی کشاورزی کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
سعید واشانی هواشناسی کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
حمیدرضا رجب لاریجانی مهندسي كشاورزي -زراعت کشاورزی دکتری تخصصی مربی
ندا خردپیر مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
میثم اویسی زراعت کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
پیمان عزیزی خاکشناسی کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
محمدرضا محمدی بيماري شناسي گياهي کشاورزی فوق لیسانس مربی
حمیدرضا توحیدی مقدم زراعت کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
محمد بختیاری مديريت دولتي-گرايش سيستمها و اطلاعات کشاورزی فوق لیسانس مربی
غلامرضا              زهتابیان مهندسي كشاورزي(آبياري) کشاورزی دکتری تخصصی استاد
نبی اله نعمتی زراعت                                    کشاورزی دکتری تخصصی دانشيار
ساسان                انتظاری زراعت                                    کشاورزی فوق لیسانس مربی
سارا                 محمدی کلاجان علوم گياهي                               کشاورزی فوق لیسانس مربی
محمود                باغبان طرقدری جغرافيا-برنامه ريزي روستايي              کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
اسدالله              آقا میر کریمی حشره شناسي كشاورزي کشاورزی دکتری تخصصی استاد
غلامرضا              طالقانی رهبري ورفتارانساني                       کشاورزی دکتری تخصصی دانشيار
احمد                 خرمشاهی حشره شناسي كاربردي -دفع آفات گياهي کشاورزی دکتری تخصصی دانشيار
محمدرضا              همایونی زراعت                                    کشاورزی فوق لیسانس مربی
سید محمد اشکان بيماري شناسي گياهي کشاورزی دکتری تخصصی دانشيار
کاوه زرگری اصلاح نباتات                             کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
مهشید رضایی بيولوژي دريا                             کشاورزی فوق لیسانس مربی
فرشاد                قوشچی زراعت                                    کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
مهدی رسولی زراعت                                    کشاورزی فوق لیسانس مربی
علی افسر زراعت کشاورزی فوق لیسانس مربی
پورنگ                کسرائی زراعت                                    کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
آرش                  برزو                           خاكشناسي                                 کشاورزی دکتری تخصصی مربی
حسین احمدی چناربن مكانيزاسيون كشاورزي                      کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
محمدرضا              ممیزی مدیریت منابع ارضی کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
محمد                 نصری زراعت                                    کشاورزی دکتری تخصصی دانشيار
مژده                 ملکی بيماري شناسي گياهي                       کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
محمدرضا باقرزاده کاسمانی باغبانی کشاورزی دکتری تخصصی مربی
محمدرضا سلیمان پور ترویج و آموزش کشاورزی کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
سروه احمدی ترویج و آموزش کشاورزی کشاورزی دکتری تخصصی مربی
موسی کاظمی ترویج و آموزش کشاورزی کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
محسن محمودزاده مکانیزاسیون کشاورزی   کشاورزي دکتری تخصصی استادیار

 

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی گروه آموزشی مدرک مرتبه
مجید آقا محسنی فشمی مرتعداري منایع طبیعی دکتری تخصصی استادیار
مریم رشیدفر مديريت مناطق خشك و بياباني منایع طبیعی فوق لیسانس مربی
حسینعلی شیبانی جنگلداري(اكولوژي ) منایع طبیعی دکتری تخصصی استادیار
مهدی پناهی آبياري                                   منایع طبیعی دکتری تخصصی استادیار
حسین سلیمانی مهندسی کشاورزی-مدیریت مناطق خشک وبیابانی منایع طبیعی فوق لیسانس مربی
شاداب شهسواری مهندسی شیمی مهندسی شیمی دکتری تخصصی مربی

 

اخبار روابط عمومی
در اولین روز دهه مبارک فجر:
جشن پیروزی انقلاب در واحد ورامین – پیشوا برگزار شد
بیانیه بسیج استادان و شورای هم اندیشی واحد در محکومیت اعدام شیخ نمر :
لزوم موضع گیری شفاف و صریح مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری
با حضور مدیرکل توسعه و پشتیبانی شبکه‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی:
از پژوهشگران برتر واحد ورامین – پیشوا تجلیل شد
در همایش وحدت حوزه و دانشگاه در قرچک تأکید شد :
وحدت کلید موفقیت و رمز پیروزی انقلاب اسلامی است
جوابیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا
در خصوص اظهارات تخریبی و خارج از واقعیت علیه دانشگاه آزاد اسلامی
در آستانه روز وحدت حوزه و دانشگاه :
همایش علمی سراج با محوریت نماز و حجاب برگزار شد
دبیر کل حزب کارگر کشور در جمع پر شور دانشجویان واحد ورامین – پیشوا :
دانشجویان ایران اسلامی همواره جنبش ضد استعماری خود را حفظ کرده اند / لزوم نگاه ویژه مجلس به فارغ التحصیلان دانشگاهی
با حضور هیأت رئیسه واحد :
نشست های پرسش و پاسخ دانشجویان برگزار شد
بمناسبت هفته بسیج صورت گرفت :
نشست با مسؤلین بسیج ادارات و جمعی از پیشکسوتان عرصه شهادت
معاون فرهنگی در دیدار با خانواده ایثارگران تأکید کرد :
عزت و امنیت امروز ما مرهون جانفشانی شهدا و ایثارگری‌های جانبازان است
اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان گرامی
اطلاعیه مهم در خصوص انتخاب واحد نیمسال جدید
قاابل توجه اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان گرامی:
برگزاری پنجمین جشنواره مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی و هفتمین جشنواره رویش ملی نخبگان مورخ 6 تا 8 بهمن ماه سال جاری در واحد کرج
اطلاعیه ورزشی
ویژه کارکنان واحد
روابط عمومی واحد خبر داد
ثبت نام بدون آزمون مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته نیمسال دوم آغاز شد
اطلاعیه معاونت آموزشی قابل توجه دانشجویان گرامی:
جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 95-94
قابل توجه دانشجویان گرامی:
اعلامیه امتحانات پایان ترم و انتخاب واحد
معاونت فرهنگی اجتماعی واحد برگزار می کند:
برگزاری همایش سراج با محوریت نماز و حجاب مورخ 24 آذرماه
اطلاعیه ستادشاهدوایثارگر
درخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
اطلاعیه ستادشاهدوایثارگر
درخصوص دانشجویان مشروط
قابل توجه اساتید و دانشجویان پژوهشگر دانشگاه:
امکان استفاده از منابع کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد از هر مکان با استفاده از vpn
خانه | واحد| دانشکده ها| فرم ها و بخشنامه ها| خدمات آموزشی| پیوندها| درباره واحد| تماس با ما| پورتال جدید
PEV آدرس: تهران - شهرستان پیشوا – شهرک نقش جهان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا / کد پستی: ۷۴۸۹-۳۳۸۱۷ / تلفن: ۱۴ - ۰۲۱۳۶۷۲۵۰۱۱