حمایت از ما:


IAU Varamin

#"
#"
#"
#"
#"
#"
#"
#"
امور پژوهشی

مدیریت پژوهشی واحد: سرکار خانم دکتر نازنین فرهادیار

نام رئیس اداره: آقای عبد الصالح گودرزی

شماره تلفن داخلی: 254

 

 

پژوهش به عنوان یکی از کارکردهای اصلی و اساسی واحدهای دانشگاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حوزه معاونت پژوهش و فن آوری واحد ورامین – پیشوا در راستای سیاست های کلان ابلاغ شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، با برنامه ریزی های لازم، بهبود و ارتقاء شاخص های علمی واحد را از طریق دفاتر و ادرات زیرمجموعه خود به شرح ذیل پی گیری نموده و از این طریق نقش موثر خود را در تحقق اهداف ترسیم شده در سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، ایفاء می نماید:

دفتر طرح های تحقیقاتی

وظیفه این بخش، توسعه کیفی طرح های تحقیقاتی در جهت ارتقای قابلیت‌های پژوهشی اعضاء هیات علمی و به منصه ظهور رساندن تجربیات انباشته آن‌ها و حمایت‌ از پژوهش‌گران طرح‌های تحقیقاتی با رتبه کیفی برترو ایجاد انگیزه برای پژوهشگران شاخص و  کاهش فرایندهای بروکراتیک پژوهش و معرفی اولویت های تحقیقاتی به محققان است.

تا کنون ۱۳۲ عنوان طرح پژوهشی خاتمه یافته در این دفتر به ثبت رسیده و ۶۲ طرح پژوهشی نیز در حال اجرا می باشد.

عنوان طرح پژوهشی

مدت طرح

نام مجری

نام خانوادگی

وضعیت

تاریخ اجرای

تاریخ اتمام

اعتبار (ریال)

مقایسه روشهای شیمیایی، زراعی و تلفیقی درکنترل علفهای هرز کلزای پاییزه

۱۲ماه

حمیدرضا

رجب لاریجانی

در حال اجرا

۸۶/۰۸/۳۰

۸۷/۰۸/۳۰

۲۸۳۷۰۰۰۰

بررسی شرایط حلپذیری معادلات p لاپلاس با مقادیر مرزی

۱۰

ربابه

سهندی طرق

در حال اجرا

۸۸/۰۳/۰۱

۸۹/۰۱/۰۱

۲۹۸۰۰۰۰۰

مطالعه سرواپیدمیولوژیک بروسلوزیس انسانی در منطقه ورامین (رویکرد نوآوری و تولید علم )

۱۵

سیدموسی الرضا

محمدی

در حال اجرا

۸۸/۰۷/۲۰

۸۹/۱۰/۲۰

۲۹۸۵۴۰۰۰

تاثیر مکمل کراتین بر برخی از شاخص های عملکردی و ساختاری پرورش اندام کاران منطقه ۲ شهر تهران (رویکرد نوآوری و تولید علم )

۹

مهدی

منصوری

در حال اجرا

۸۸/۰۸/۰۱

۸۹/۰۵/۰۱

۲۶۰۰۰۰۰۰

تهیه نانو کامپوزیت اکسید روی بر روی ترکیبات تو خالی سیلیکا و بررسی خواص فتو کاتالیستی آنها (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

نازنین

فرهادیار

در حال اجرا

۸۸/۰۸/۰۱

۸۹/۰۸/۰۱

۲۹۸۱۰۰۰۰

تعیین منحنی های هم دمای دفع رطوبت گیاه داروئی علف چای Hypericum perforatom L در دماهای خشک کردن (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۱

حسین

احمدی چناربن

در حال اجرا

۸۸/۰۹/۱۰

۸۹/۰۸/۱۰

۵۰۵۹۷۰۰۰

طراحی، ساخت و ارزیابی یک فتوبیوراکتور به منظور پرورش جلبکهای میکروسکوپی (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

محمد

ابراهیم زاده

در حال اجرا

۸۸/۱۰/۲۰

۸۹/۱۰/۲۰

۵۹۷۰۰۰۰۰

اثر نسبت های ایده آل ترئونین به لایزین جیره بر کیفیت تخم مرغ و عملکرد مرغ های تخم گذار (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

سیدناصر

موسوی

در حال اجرا

۸۸/۱۰/۳۰

۸۹/۱۰/۳۰

۴۷۱۹۰۰۰۰

اثر ۱۲ هفته تمرینات منظم ورزشی بر شاخص های عملکردی قلبی عروقی بیماران عروق کرونر

۶

معصومه

هلالی زاده

در حال اجرا

۸۸/۱۰/۳۰

۸۹/۰۴/۳۰

۵۰۵۷۸۶۸۰

بررسی مقایسه ای کتاب های مهم دستور زبان فارسی دانشگاهی (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

میراسماعیل

قاضی شیراز

در حال اجرا

۸۸/۱۱/۲۰

۸۹/۱۱/۲۰

۴۹۴۲۵۰۰۰

طراحی وب سایت دینامیک برای گروه های آموزشی (رویکرد حل مسائل و مشکلات دانشگاه)

۶

محمدمهدی

پناهی

در حال اجرا

۸۸/۱۲/۰۱

۸۹/۰۶/۰۱

۴۸۰۰۰۰۰۰

تعیین میزان شیوع کم خونی فقر آهن و ارزیابی کفایت دو نوع مکمل آهن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر ورامین در سال ۱۳۸۸ (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۷

الهام

ضرغامی

در حال اجرا

۸۸/۱۲/۱۰

۸۹/۰۷/۱۰

۲۹۶۰۰۰۰۰

بررسی تمایز ژنتیکی سه جمعیت از سگهای گله ایران (سرابی، سنگسری و افشاری) با استفاده از تعیین توالی DNA کروموزوم جنسی Y (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۷

قباد

عسگری جعفرآبادی

در حال اجرا

۸۸/۱۲/۲۵

۸۹/۰۷/۲۵

۲۹۶۳۰۰۰۰

بررسی اثرات مالچهای رنگی مختلف بر عملکرد گوجه فرنگی در منطقه ورامین (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

حمیدرضا

رجب لاریجانی

در حال اجرا

۸۹/۰۱/۲۰

۹۰/۰۱/۲۰

۵۴۲۳۸۰۰۰

مطالعه و مقایسه فراوانی جمعیت و تنوع کنه های گیاهی روی درختان سرو و کاج در منطقه ورامین (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

مسعود

اربابی

در حال اجرا

۸۹/۰۲/۰۱

۹۰/۰۲/۰۱

۲۹۹۸۰۰۰۰

مطالعه روند تجزیه پذیری پروتئین خام و ماده خشک گیاه بادمجان با تکنیک کیسه های نایلونی (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۰

ناصر

کریمی

در حال اجرا

۸۹/۰۲/۱۰

۸۹/۱۲/۱۰

۶۷۴۰۰۰۰۰

بررسی تاثیر درصدهای مختلف ماسه بادی و خاک مزرعه بر روی افزایش حجم و بزرگی بنه های زعفران (crocus sativus) و میزان گلدهی و محصول آن در ورامین (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۴

سارا

محمدی کلاجان

در حال اجرا

۸۹/۰۳/۰۱

۹۰/۰۵/۰۱

۵۱۹۶۰۰۰۰

کاوش باستان شناسی و لایه نگاری تپه آسپاس، شمال استان فارس (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۵

پوریا

کاشانی

در حال اجرا

۸۹/۰۳/۰۱

۹۰/۰۶/۰۱

۱۷۰۰۰۰۰۰۰

بررسی ساختار زیرنوارهای انرژی و برخی خواص اپتوالکتریکی ساختارهای ناهمگون مبتنی بر نیمرساناهای نیتروژندار (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

حمیدرضا

علائی

در حال اجرا

۸۹/۰۳/۰۶

۹۰/۰۳/۰۶

۵۱۱۰۰۰۰۰

توسعه مدل تحلیل پوششی داده ها به منظور برخورد با داده های نامطلوب و نادقیق و کاربرد آن در انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۹

نازنین

احمدی

در حال اجرا

۸۹/۰۳/۱۵

۸۹/۱۲/۱۵

۵۸۰۰۰۰۰۰

بررسی ملکولی وتنوع ژنتیکی سویه های سالمونلا در ایران با استفاده از روش های مختلف تایپینگ (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

فهیمه

باغبانی آرانی

در حال اجرا

۸۹/۰۳/۱۵

۹۰/۰۳/۱۵

۷۵۰۰۰۰۰۰

عوامل شکل گیری و تثبیت معماری مساجد در دوره سلجوقیان روم و عثمانیان (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۶

تیمور

اکبری

در حال اجرا

۸۹/۰۴/۰۱

۸۹/۱۰/۰۱

۴۵۰۰۰۰۰۰

مطالعه فون مگس های خانواده Tephritidae در استان اردبیل و آذربایجان شرقی (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

سعید

محمدزاده نمین

در حال اجرا

۸۹/۰۵/۰۱

۹۰/۰۵/۰۱

۵۰۹۴۰۰۰۰

جداسازی سویه های مخمری ترموتلرانت و اتانولوژنیک از پساب مناطق گرمسیری (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۸

آزاده

توفیقی

در حال اجرا

۸۹/۰۶/۱۵

۹۰/۱۲/۱۵

۱۴۳۲۹۵۰۰۰

پیش تغلیظ و اندازه گیری Hg II در نمونه های آبی توسط روش استخراج فاز جامد و لیگاند۴و۴-دی متوکسی بنزیل بیس تیوسمی کاربازون (DBTS) (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۹

علی

مقیمی

در حال اجرا

۸۹/۰۶/۱۵

۹۰/۰۳/۱۵

۵۰۵۰۰۰۰۰

بررسی روش نوین ریز استخراج مایع-مایع برای پیش تغلیظ ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن در نمونه های مایع و اندازه گیری توسط کروماتوگرافی گازی (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۰

حکیم

فرجی

در حال اجرا

۸۹/۰۶/۱۵

۹۰/۰۴/۱۵

۸۵۷۶۷۵۰۰

گونه شناسی و بررسی دوره سیلک III و IV محوطه باستانی شغالی (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۶ماه

روح اله

یوسفی زشک

در حال اجرا

۸۹/۰۶/۲۵

۸۹/۱۲/۲۵

۴۹۳۳۸۰۰۰

اثرات چهار گونه گیاه داروئی با دو منبع چربی گیاهی و حیوانی بر عملکرد و کیفیت محصولات بلدرچین (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۵

کاظم

کریمی

در حال اجرا

۸۹/۰۷/۰۱

۹۰/۱۰/۰۱

۵۹۲۸۰۰۰۰

طراحی ساختارهای درختی بهینه شده در معماری ضرب کننده‌های سریع (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۶

پویا

اسدی

در حال اجرا

۸۹/۰۷/۰۳

۹۰/۰۱/۰۳

۵۰۵۰۰۰۰۰

تقارن پتانسیلی و قانون بقاء برای معادلات دو بعدی غیر خطی گرما (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

مهدی

نجفی خواه

در حال اجرا

۸۹/۰۷/۰۳

۹۰/۰۷/۰۳

۴۹۵۰۰۰۰۰

بررسی سیستماتیک محوطه نوسنگی معین آباد پیشوا (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۶

مرتضی

حصاری

در حال اجرا

۸۹/۰۷/۱۰

۹۰/۰۱/۱۰

۴۹۸۰۴۰۰۰

محاسبه مدارهای حرکت ماهواره ها در سیستم زمین- ماه در حالت خاص دایره ای حول نقاط سکون L1 و L2 به روش پوانکاره لیندشتاد (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۹

محمود

ماهری

در حال اجرا

۸۹/۰۷/۲۰

۹۰/۰۴/۲۰

۲۹۴۰۰۰۰۰

تاثیرآموزش تکلیف مدار زبان بر توانش کاربرد شناختی (نیروی منظوری کلام) دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

ایرج

نوروزی

در حال اجرا

۸۹/۰۸/۰۱

۹۰/۰۸/۰۱

۵۰۵۰۰۰۰۰

بررسی میزان آلودگی کادمیم و سرب در کاهو در منطقه ورامین (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

آرش

برزو

در حال اجرا

۸۹/۰۸/۰۶

۹۰/۰۸/۰۶

۵۰۵۰۰۰۰۰

مطالعه فلور (پوشش گیاهی) مرکز و شمال استان اردبیل (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

علی

مازوجی

در حال اجرا

۸۹/۰۸/۱۵

۹۰/۰۸/۱۵

۴۹۲۰۰۰۰۰

بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی نیتروژن دار بر خصوصیات کمی و کیفی کلزای زمستانه در منطقه ورامین (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

پورنگ

کسرائی

در حال اجرا

۸۹/۰۹/۰۱

۹۰/۰۹/۰۱

۵۱۹۹۶۰۰۰

بررسی میزان کادمیوم و کروم شیر مادر در شهر ورامین (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۹

سیما

نظرپور

در حال اجرا

۸۹/۱۱/۰۱

۹۰/۰۸/۰۱

۶۰۴۰۰۰۰۰

بررسی درونمایه های شعر معاصر تاجیکستان (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

مرجان

علی اکبرزاده زهتاب

در حال اجرا

۸۹/۱۱/۱۵

۹۰/۱۱/۱۵

۵۰۵۰۰۰۰۰

تاثیر آبیاری با فاضلاب خانگی تصفیه شده توسط گلرنگ، یونجه بر خصوصیات کمی و کیفی گل رز در منطقه ورامین (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

محمد

نصری

در حال اجرا

۸۹/۱۱/۱۷

۹۰/۱۱/۱۷

۹۳۴۸۴۰۰۰

تعیین ساختار ژنتیکی تمساح مردابی (Crocodylus palustris) در ایران (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۲۰

سیامک

یوسفی سیاهکلرودی

در حال اجرا

۸۹/۱۱/۱۹

۹۱/۰۷/۱۹

۱۳۵۵۵۰۰۰۰

تعیین مدل مینیمال برای محاسبه ثابت سرعت فروافت تبدیل درونی (کاربرد: اتیلن) (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۶

مهساسادات

میرعلینقی

در حال اجرا

۸۹/۱۱/۳۰

۹۰/۰۵/۳۰

۳۰۰۰۰۰۰۰

بررسی خواص نوری، ساختاری و حرارتی شیشه اکسید وانادیم تلوریم پتاسیم (۵۰TeO2-(50- x)V2O5-xK2O) (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۰

مجید

فرهمندجو

در حال اجرا

۸۹/۱۲/۰۱

۹۰/۱۰/۰۱

۱۳۶۸۰۰۰۰۰

جداسازی و اندازه گیری برخی نرم کننده های پلاستیک در نمونه های جامد و مایع بر اساس روش تعلیق مستقیم قطرة حلال و کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۶

حکیم

فرجی

در حال اجرا

۸۹/۱۲/۱۵

۹۰/۰۶/۱۵

۷۵۰۷۲۵۰۰

سنتزشیف باز N’,N-بیس (۳و۵-دی-ترت-بوتیل سالیسیل دی ان)-۱و۲-دی آمینو اتان (N,N’-bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-diaminoethane) و کمپلکس آن برای استخراج یون CUII در نمونه های اّبی روی بستر C18 و اندازه گیری آّن با اسپکترومتری مرئی و ماوراء بنفش(رویکرد

۱۲

مصطفی

شجاعی جشوقانی

در حال اجرا

۸۹/۱۲/۲۲

۹۰/۱۲/۲۲

۴۷۹۵۰۰۰۰

بهبود خاصیت جذب آب الیاف پلی اتیلن ترفتالات از طریق کوپلیمریزاسیون پیوندی این الیاف با ۲- هیدروکسی پروپیل متاکریلات و آغازگر ۴و ۴ ازو بیس ۴ سیانو والریک اسید (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

فریبرز

عزیزی نژاد

در حال اجرا

۸۹/۱۲/۲۳

۹۰/۱۲/۲۳

۳۳۸۱۵۰۰۰

بررسی شیوع اختلالات عملکرد جنسی و عوامل مستعد کننده در زنان مراجعه کننده به مراکز تنظیم خانواده ورامین در سال ۱۳۸۹ (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۸

محبوبه

لطفی

در حال اجرا

۹۰/۰۱/۱۵

۹۰/۰۹/۱۵

۲۹۷۰۰۰۰۰

بررسی اثراسانس گیاهان نعنا،ریحان،جعفری و شوید بر روی بیان ژن کدکننده آفلاتوکسین(aflR) در قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۴

فاطمه

نوربخش

در حال اجرا

۹۰/۰۲/۰۱

۹۱/۰۴/۰۱

۵۳۴۳۲۵۰۰

مطالعه اثر سطوح مختلف زئولیت بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی سورگوم دانه ای رقم کیمیا تحت شرایط مختلف کم آبیاری در منطقه ورامین (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

محمد

نصری

در حال اجرا

۹۰/۰۲/۰۱

۹۱/۰۲/۰۱

۵۱۴۰۴۰۰۰

بررسی اثرات زمان محلول پاشی اسید آمینه در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات اکو فیزیولوژیک ذرت دانه ای هیبرید TWC 647 (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۵

پورنگ

کسرائی

در حال اجرا

۹۰/۰۲/۰۷

۹۱/۰۵/۰۷

۴۸۷۴۰۰۰۰

تهیه و بررسی خواص پلی آمیدهای جدید قابل حل در حلالهای آلی با خواص گرمایی مطلوب حاوی قطعات حساس به نور در زنجیر اصلی (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۶

محسن

حاجی بیگی

در حال اجرا

۹۰/۰۲/۱۱

۹۰/۰۸/۱۱

۴۹۸۶۰۰۰۰

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه استیویا (Stevia rebaudiana) در شرایط اقلیمی ورامین (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

حسینعلی

شیبانی

در حال اجرا

۹۰/۰۳/۰۴

۹۱/۰۳/۰۴

۴۳۹۸۰۰۰۰

مقایسه خواص شیمیایی و حسی پنیر لیقوان پروبیوتیک با نمونه معمولی پنیر لیقوان (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۴

علیرضا

شهاب لواسانی

در حال اجرا

۹۰/۰۳/۰۶

۹۱/۰۵/۰۶

۵۸۲۲۵۰۰۰

اثر باکتری های تنظیم کننده رشد و کودهای زیستی در مراحل رشد گیاه بر ویژگی های گیاه ذرت (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۰

حمیدرضا

توحیدی مقدم

در حال اجرا

۹۰/۰۳/۱۵

۹۱/۰۱/۱۵

۵۰۵۰۰۰۰۰

بررسی اثر باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن و حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت شیرین (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۰

ساسان

انتظاری

در حال اجرا

۹۰/۰۴/۰۱

۹۱/۰۲/۰۱

۴۷۱۱۰۰۰۰

اثر ریزمغذی‌ها در مراحل مختلف رشد گیاه بر کیفیت فیزیولوژیکی بذر آفتابگردان (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

حمیدرضا

توحیدی مقدم

در حال اجرا

۹۰/۰۴/۱۵

۹۱/۰۴/۱۵

۳۹۹۰۰۰۰۰

بررسی چند شکلی های A1298C و C677T ژن MTHFR در بیماران مبتلا به آزواسپرمی (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

شهره

زارع کاریزی

در حال اجرا

۹۰/۰۴/۲۵

۹۱/۰۴/۲۵

۳۵۲۰۰۰۰۰

مطالعه و بررسی علل برهم کنش فرهنگی حوزه شمال فلات ایران و بین النهرین در هزاره چهارم قبل از میلاد بر پایه کاوش تپه میمون آباد (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۰

روح الله

یوسفی زشک

در حال اجرا

۹۰/۰۵/۰۱

۹۱/۰۳/۰۱

۹۹۰۰۰۰۰۰

بررسی فعالیت های کرزولازی و کته کولازی آنزیم تیروزیناز در حضور دو ترکیب تازه سنتز شده (مشتقات اوره و نفتالین) (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۵

مهدی

علی جانیان زاده

در حال اجرا

۹۰/۰۵/۰۱

۹۱/۰۸/۰۱

۵۳۲۰۰۰۰۰

مطالعه اثر ۱۲ هفته تمرینات ترکیبی بر گرلین آسیل دار پلاسمای زنان دارای اضافه وزن (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۱

معصومه

هلالی زاده

در حال اجرا

۹۰/۰۵/۰۸

۹۱/۰۴/۰۸

۴۹۹۷۰۰۰۰

مطالعه فون مگس های خانواده Tephritidae در استانهای آذربایجان غربی و مازندران (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۵

سعید

محمدزاده نمین

در حال اجرا

۹۰/۰۵/۱۵

۹۱/۰۸/۱۵

۶۴۱۰۰۰۰۰

طراحی یک الگوریتم جدید رمزنگاری تصویر با استفاده از انتگرال فازی و کوپلاژ نگاشت های آشوب (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

یاسمن

هاشمی

در حال اجرا

۹۰/۰۶/۰۶

۹۱/۰۶/۰۶

۴۳۰۰۰۰۰۰

بررسی تکرارهای های CAG اگزون یک ژن گیرنده آندروژن در بیماران مبتلا به آزواسپرمی (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

شهره

زارع کاریزی

در حال اجرا

۹۰/۰۶/۲۰

۹۱/۰۶/۲۰

۶۵۳۶۰۰۰۰

عنوان طرح پژوهشی

مدت طرح

نام مجری

نام خانوادگی

وضعیت

تاریخ اجرا

تاریخ اتمام

اعتبار

اثر ضد دیابتی گیاه مریم گلی ( .Salvia officinalis L) در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار

۱۲

مریم

عیدی

خاتمه یافته

۸۱/۰۱/۲۰

۸۱/۱۲/۲۹

۹۹۰۰۰۰۰

بررسی شعر نو فارسی در آسیای مرکزی

۶

علی اصغر

بوندشهریاری

خاتمه یافته

۸۱/۰۵/۰۱

۸۱/۱۰/۳۰

۹۹۲۰۰۰۰

بهینه سازی شرایط تهیه و تولید PVC به روش سوسپانسیون

۶

فریبرز

عزیزی نژاد

خاتمه یافته

۸۱/۱۲/۰۵

۸۲/۰۵/۰۵

۹۹۵۰۰۰۰

تاثیر حلال بر پایداری نسبی و ساختار توتومرهای گوانین و محاسبه ثابتهای پوششی NMR هسته های ۱H,13C,14N,17O پایدارترین توتومر

۶

محسن

شعبانی

خاتمه یافته

۸۲/۰۲/۰۱

۸۲/۰۷/۳۰

۹۸۹۰۰۰۰

مطالعه اثرات ناشی از کاربرد گاوآهن زیرشکن بر رشد و عملکرد ذرت علوفه ای در منطقه ورامین

۸

حسین

احمدی چناربن

خاتمه یافته

۸۲/۰۲/۰۱

۸۲/۰۹/۳۰

۹۷۴۰۰۰۰

شرح مشکلات آثار نظامی گنجه ای در مخزن الاسرار و خسرو و شیرین

۱۰

علیرضا

قوجه زاده

خاتمه یافته

۸۲/۰۲/۰۱

۸۲/۱۱/۳۰

۹۹۰۰۰۰۰

مطالعه و بررسی تعداد روزهای کاری جهت اجرای عملیات سمپاشی مزارع پنبه در منطقه ورامین

۵ ماه

حسین

احمدی چناربن

خاتمه یافته

۸۲/۰۷/۰۱

۸۲/۱۲/۰۱

۸۵۴۰۰۰۰

اندازه گیری برخی از آفت کشهای اورگانو فسفره در نمونه های آبی به روشSPME – GC

6

حکیم

فرجی

خاتمه یافته

۸۲/۱۰/۲۵

۸۳/۰۴/۲۵

۹۹۵۰۰۰۰

بررسی اثر ضد دیابتی فرکسیون موثر در عصاره های آبی، الکلی و کلروفرمی دانه شنبلیله در موش صحرایی نر نژاد ویستار

۱۲ ماه

مریم

عیدی

خاتمه یافته

۸۲/۱۲/۰۴

۸۳/۱۲/۰۴

۳۸۶۰۰۰۰۰

بررسی اثر کمبود مواد معدنی موجود در پلاسما سمینال بر پارامترهای اسپرم انسان

۷

مریم

عیدی

خاتمه یافته

۸۲/۱۲/۱۰

۸۳/۰۷/۱۰

۹۹۰۰۰۰۰

تعیین بهترین تاریخ کاشت برای ارقام جدید سورگوم علوفه ای در دشت ورامین

۶

محمد

نصری

خاتمه یافته

۸۳/۰۲/۰۱

۸۳/۰۸/۳۰

۱۳۱۵۰۰۰۰

مطالعه اثر پتاسیم در روند جذب کادمیوم در گندم آبیاری شده با فاضلاب شهری

۱۲

فرشاد

قوشچی

خاتمه یافته

۸۳/۰۲/۰۵

۸۴/۰۲/۰۵

۱۴۸۸۷۰۰۰

بررسی نظرات دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا در زمینه بهبود وضعیت کارآموزیهای بالینی

۶

سید عباس

سیادتی

خاتمه یافته

۸۳/۰۲/۳۰

۸۳/۰۸/۳۰

۹۹۰۰۰۰۰

شناخت اقلیم و تغییرات آن در کشور ایران

۵

اسماعیل

فرجی

خاتمه یافته

۸۳/۰۳/۰۱

۸۳/۰۸/۰۱

۹۹۵۰۰۰۰

بررسی اثرات تراکم بوته بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام سورگوم علوفه ای

۸

مهدی

رسولی

خاتمه یافته

۸۳/۰۴/۰۷

۸۳/۱۲/۰۷

۹۹۰۴۰۰۰

بررسی حد بحرانی نیترات در رابطه با آلودگی در محصولات اسفناج، کاهو و گوجه فرنگی در برخی از نقاط شهرستان ورامین

۱۲

محمدرضا

ممیزی

خاتمه یافته

۸۳/۰۴/۰۷

۸۴/۰۴/۰۷

۱۴۶۴۰۰۰۰

مقایسه نیایش در شاهنامه و مثنوی

۷

معصومه

خدادادی مهاباد

خاتمه یافته

۸۳/۰۴/۲۰

۸۳/۱۱/۲۰

۹۵۰۰۰۰۰

بررسی میزان استالدئید در ماستهای تولید شده با استفاده از سویه های میکروبی بومی

۱۲ ماه

رضوان

پوراحمد

خاتمه یافته

۸۳/۰۵/۰۱

۸۴/۰۵/۰۱

۹۹۳۲۰۰۰

تعیین سطوح تراکم بحرانی ذرت سیلویی در منطقه ورامین

۲۴

مهدی

رسولی

خاتمه یافته

۸۳/۰۵/۱۷

۸۵/۰۵/۱۷

۱۴۹۶۰۴۰۰

بررسی تاثیر کهنسال بودن بافت شهری شهر بم در میزان خسارت وارده در اثر زلزله دیماه سال ۸۲

۴

بابک

راشدی اسکویی

خاتمه یافته

۸۳/۰۶/۰۱

۸۳/۱۰/۰۱

۹۶۸۰۰۰۰

بررسی وضعیت طراحی شهری شهر بم و ضوابط شهرسازی جاری آن قبل از زلزله دیماه سال ۸۲

۴

نیما

موهبتی

خاتمه یافته

۸۳/۰۶/۰۱

۸۳/۱۰/۰۱

۹۷۲۰۰۰۰

بررسی اثر تاریخ برداشت بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کلزای پاییزه در منطقه ورامین

۱۰

پورنگ

کسرائی

خاتمه یافته

۸۳/۰۶/۱۰

۸۴/۰۴/۱۰

۱۴۱۲۰۰۰۰

بررسی تاثیر غلظت محلول پاشی ریزمغذی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام کلزای پاییزه در منطقه ورامین

۹ ماه

محمد

نصری

خاتمه یافته

۸۳/۰۶/۱۹

۸۴/۰۳/۱۹

۱۴۸۰۰۰۰۰

بررسی اثرات تیمارهای مختلف برگ زدائی و سرزنی و زمان حذف بر عملکرد علوفه و دانه ذرت

۱۲

بهزاد

ثانی

خاتمه یافته

۸۳/۰۶/۲۵

۸۴/۰۶/۲۵

۱۴۰۵۰۰۰۰

بررسی آگاهی نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به درمانگاههای Prenatal تعدادی از بیمارستانهای طرف قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا نسبت به عمل سزارین و زایمان طبیعی در سال ۸۳

۵

مهری

رباط جزی

خاتمه یافته

۸۳/۰۷/۰۱

۸۳/۱۲/۰۱

۹۶۰۰۰۰۰

نظام حقوقی حاکم بر فرودگاهها و تطابق آن با مقررات و وضعیت فرودگاه های ایران

۹

عاطفه

امینی نیا

خاتمه یافته

۸۳/۰۸/۱۶

۸۴/۰۵/۱۶

۱۴۸۰۰۰۰۰

بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا، پاییز ۸۳

۵

جمیله

محتشمی

خاتمه یافته

۸۳/۱۰/۰۵

۸۴/۰۳/۰۵

۱۴۹۹۰۰۰۰

تاثیر تراکم کاشت و اندازه غده چه سیب زمینی رقم مارفونا روی صفات کمی و کیفی غده های سیب زمینی

۱۱

رضا

ضرغامی

خاتمه یافته

۸۳/۱۰/۲۰

۸۴/۰۹/۲۰

۱۳۰۷۳۰۰۰

بررسی سینتیکی واکنشهای جانشینی آمین در کمپلکسهای Co(acacen)(amine)2] ClO4]

8

محسن

شعبانی

خاتمه یافته

۸۳/۱۱/۱۵

۸۴/۰۷/۱۵

۲۶۷۸۰۰۰۰

بررسی کاربرد زنبور Chelonus sp پارازیتوئید کرم سرشاخه خوار پسته در ورامین

۲۴

اسد ا…

آقا میر کریمی

خاتمه یافته

۸۳/۱۲/۲۰

۸۵/۱۲/۲۰

۴۱۶۴۰۰۰۰

اندازه گیری متانول و اتانول در بنزین معمولی به روش استخراج میکرو با فاز جامد و کروماتوگرافی گازی

۶ + ۶

حکیم

فرجی

خاتمه یافته

۸۳/۱۲/۲۰

۸۴/۰۶/۲۰

۱۴۹۱۰۰۰۰

مقایسه اثر استرس امتحان بر سطح هورمونهای کورتیزول و ACTH در دانشجویان نرمال و اضطرابی

۵

زهره

صادقی افجه

خاتمه یافته

۸۳/۱۲/۲۵

۸۴/۰۵/۲۵

۱۵۰۰۰۰۰۰

مطالعه اثر نور، سن و تغذیه بر غلظت پلاسمایی هورمون های T3 ‏و T4 در جوجه های بوقلمون در حال رشد

۶

کامران

زند

خاتمه یافته

۸۴/۰۱/۱۵

۸۴/۰۷/۱۵

۱۴۰۰۰۰۰۰

بررسی تاثیر عملکرد مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه بر رضایت کارکنان و دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا

۶

سیده صدیقه

حیدری

خاتمه یافته

۸۴/۰۱/۱۵

۸۴/۰۷/۱۵

۱۴۴۰۰۰۰۰

تعهدات بین المللی ایران در خصوص پولشوئی

۹

عاطفه

امینی نیا

خاتمه یافته

۸۴/۰۳/۰۱

۸۴/۱۲/۰۱

۱۴۹۰۰۰۰۰

بررسی عوامل موثر بر تولید علمی اعضاء هیات علمی

۱۲ ماه

سیدمهدی

میردامادی

خاتمه یافته

۸۴/۰۳/۰۱

۸۵/۰۳/۰۱

۱۴۵۶۰۰۰۰

بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد تغذیه ای دختران ۱۱تا ۱۴ ساله مدارس راهنمایی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی (سما) شهر تهران سال ۸۴- ۸۳

۵

نوشین

عبدلی یزدی

خاتمه یافته

۸۴/۰۴/۰۱

۸۴/۰۹/۰۱

۱۴۹۵۰۰۰۰

نقد و بررسی کتب دانشگاهی با عنوان مبانی عرفان و تصوف

۱۲

غلامحسین

عمرانی

خاتمه یافته

۸۴/۰۴/۰۲

۸۵/۰۴/۰۲

۱۴۷۰۰۰۰۰

تحلیل و بررسی شعر معاصر ایران « کتابنامه درسی ادبیات معاصر (۱)»

۹

غلامحسین

عمرانی

خاتمه یافته

۸۴/۰۴/۰۲

۸۵/۰۱/۰۲

۱۴۰۰۰۰۰۰

افزایش مایکل آمینها به ترکیبات کربونیل غیر اشباع تحت شرایط بدون حلال در حضور کاتالیزور سیلیکاژل

۴

حسین

غفوری

خاتمه یافته

۸۴/۰۵/۰۱

۸۴/۰۹/۰۱

۱۴۸۰۰۰۰۰

مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی (پدر شعر فارسی) و نیما یوشیج (پدر شعر نو فارسی)

۷

طاهره

خبازی

خاتمه یافته

۸۴/۰۶/۲۰

۸۵/۰۱/۲۰

۱۲۵۸۰۰۰۰

بررسی ارتباط بین غلظت سلنیوم موجود در سمن و میزان باروری مردان

۵

مریم

عیدی

خاتمه یافته

۸۴/۰۸/۰۱

۸۵/۰۶/۰۱

۲۹۹۰۰۰۰۰

تأثیر راهبردهای نظارت و کنترل درک مطلب بر روی پیشرفت مهارت

۸

ندا

هدایت

خاتمه یافته

۸۴/۰۸/۱۵

۸۵/۰۴/۱۵

۱۴۸۰۰۰۰۰

مطالعه سرواپیدمیولوژیک توکسوپلاسموز به شیوه IgG-Elisa , IgM-Elisa در خانمهای باردار در شهر تهران

۶

سید موسی الرضا

محمدی

خاتمه یافته

۸۴/۰۹/۱۵

۸۵/۰۳/۱۵

۱۴۸۰۰۰۰۰

بررسی نظرات مدیران و مربیان و دانشجویان پرستاری – مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا در زمینه بهبود وضعیت ارزشیابی کارآموزیهای بالینی در سال ۸۴

۶

سید عباس

سیادتی

خاتمه یافته

۸۴/۰۹/۱۵

۸۵/۰۳/۱۵

۹۹۰۰۰۰۰

طراحی نرم افزار تاکسونومی Toxonomy و کاربست آن در شناسایی نواحی محروم و توسعهیافته ورامین و پیشوا

۱۲

علیرضا

استعلاجی

خاتمه یافته

۸۴/۰۹/۲۰

۸۵/۰۹/۲۰

۷۹۵۲۸۰۰۰

مقایسه کاربردی اصطلاحات عرفان رسمی و خانقاهی در دیوان حافظ

۹

میر اسماعیل

قاضی شیراز

خاتمه یافته

۸۴/۱۰/۰۱

۸۵/۰۷/۰۱

۱۴۵۰۰۰۰۰

مطالعه عملکرد استاتیکی ورقهای پلیمری در تقویت تیرهای بتن مسلح

۱۰

یوسف

محرابی

خاتمه یافته

۸۴/۱۰/۱

۸۵/۰۸/۰۱

۴۹۲۵۲۰۰۰

مقایسه مضامین نوستالوژیک در اشعار سهراب سپهری و فروغ فرخ زاد

۷

معصومه

خدادادی مهاباد

خاتمه یافته

۸۴/۱۰/۱۰

۸۵/۰۵/۱۰

۱۴۹۹۷۰۰۰

بررسی مواد متشکله اسانس در گیاه Ajuga chamaecistus Ging. Subsp. Scoparia

4

عباس

پازکی

خاتمه یافته

۸۴/۱۰/۲۰

۸۵/۰۲/۲۰

۱۴۹۶۰۰۰۰

توسعه مدل ASYNNNI جهت بررسی امکان وجود فاز ارتورمبیک III در ابر رسانای گرم YBaCu3O6+x با استفاده از شبیه سازی به روش مونت کارلو

۶

علی اکبر

غفاری

خاتمه یافته

۸۴/۱۱/۰۱

۸۵/۰۵/۱۱

۱۳۵۶۰۰۰۰

بررسی مقدار فنل آزاد کل و فعالیت آنتی اکسیدانت در جو دو سر و جو معمولی در نواحی مختلف ورامین

۸

عباس

پازکی

خاتمه یافته

۸۴/۱۱/۲۰

۸۵/۰۷/۲۰

۱۴۸۵۰۰۰۰

بررسی اختلالات خواب در اواخر بارداری و تأثیر آن بر طول لیبر و نوع زایمان در بیمارستان فیروزآبادی شهر تهران در سال ۱۳۸۵

۶

سیما

نظرپور

خاتمه یافته

۸۵/۰۲/۰۱

۸۵/۰۸/۰۱

۱۳۳۰۰۰۰۰

کاربرد سموم گرانول بر علیه کرمهای ساقه خوار ذرت

۲۴

احمد

خرمشاهی

خاتمه یافته

۸۵/۰۲/۲۴

۸۶/۱۰/۲۴

۱۴۸۰۰۰۰۰

مطالعه معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و شرایط حلپذیری معادلات دیفرانسیل غیرخطی مرتبه دوم

۱۲

ربابه

سهندی طرق

خاتمه یافته

۸۵/۰۳/۲۰

۸۶/۰۳/۲۰

۱۹۹۰۰۵۶۰

روش سینک گالرکین ( Sinc – Galerkin) برای حل عددی مسائل مقدار مرزی

۶

موسی الرضا

فدایی یامی

خاتمه یافته

۸۵/۰۳/۳۰

۸۵/۰۹/۳۰

۱۶۴۰۰۰۰۰

بررسی سرولوژی هپاتیت B و آگاهی و عملکرد در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا

۶

نعمت اله

بابایی

خاتمه یافته

۸۵/۰۵/۰۱

۸۵/۱۱/۰۱

۲۹۰۰۰۰۰۰

بررسی اثر مکمل خوراکی L – کارنی تین بر کیفیت پارامترهای اسپرم در مردان نابارور

۱۸

مریم

عیدی

خاتمه یافته

۸۵/۰۵/۱۲

۸۶/۱۱/۱۲

۵۴۲۰۰۰۰۰

ارزیابی ترکیبات اسیدهای چرب روغن هسته انگور واریته های “کلاه داری” و “لعل” ایرانی و “وارداتی”

۱۲

سارا

موحد

خاتمه یافته

۸۵/۰۵/۱۵

۸۶/۰۵/۱۵

۲۹۴۰۷۰۸۸

بررسی و شناخت مشکلات موجود در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، پیشوا

۶

داود

ثمری

خاتمه یافته

۸۵/۰۵/۲۰

۸۵/۱۱/۲۰

۵۸۷۵۰۰۰۰

بررسی نظرات کادر پرستاری بیمارستانهای طرف قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا در رابطه با عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی آنان

۷

سید عباس

سیادتی

خاتمه یافته

۸۵/۰۶/۰۱

۸۶/۰۱/۰۱

۱۴۹۷۳۳۴۰

بررسی تحقیقات عرفانی فروزانفر در ادبیات فارسی (مثنوی، کلیات شمس، برخی از آثار عطار نیشابوری و آثار پراکنده استاد)

۱۰

غلامحسین

عمرانی

خاتمه یافته

۸۵/۰۶/۰۱

۸۶/۰۴/۰۱

۲۴۰۰۰۰۰۰

بررسی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در مقابله با تهاجم فرهنگی در بین دانشجویان پسر منطقه هشت

۴

حکیم

فرجی

خاتمه یافته

۸۵/۰۷/۲۰

۸۵/۱۱/۲۰

۵۹۷۶۰۰۰۰

فضاهای ریس سوپر تعمیم یافته

۵

مهدی

دلیر

خاتمه یافته

۸۵/۰۷/۲۰

۸۵/۱۲/۲۰

۲۴۹۱۵۲۲۵

بررسی هرم گزینش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در رشته های کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور و ارتباط آن با محورهای توسعه کشاورزی

۴

فرشاد

قوشچی

خاتمه یافته

۸۵/۰۷/۲۱

۸۵/۱۱/۲۰

۵۹۳۰۰۰۰۰

نقش دانشگاه آزاد اسلامی در ارتقاء وضعیت جسمانی و روانی دانشجویان دختر منطقه هشت

۴

معصومه

هلالی زاده

خاتمه یافته

۸۵/۰۷/۲۱

۸۵/۱۱/۲۱

۵۹۵۶۰۰۰۰

نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه مناطق محروم مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا

۶

علیرضا

استعلاجی

خاتمه یافته

۸۵/۰۷/۲۱

۸۵/۱۱/۲۰

۶۰۰۰۰۰۰۰

کتابشناسی پیامبر اعظم، حضرت محمد (ص)

۶

مژده

کمالی فرد

خاتمه یافته

۸۵/۰۸/۰۱

۸۶/۰۲/۰۱

۲۸۲۰۰۰۰۰

بررسی میزان و علل ایجاد ترانس در انواع مارگارین تولید داخل و راهکارهای کاهش آن

۸

سید ابراهیم

حسینی

خاتمه یافته

۸۵/۰۸/۰۲

۸۶/۰۴/۰۱

۳۰۰۰۰۰۰۰

تقریب جواب مسئله کوشی فازی با استفاده از روش های پیشگو اصلاحگر

۶

نازنین

احمدی

خاتمه یافته

۸۵/۱۰/۰۱

۸۶/۰۴/۰۱

۲۵۳۰۰۰۰۰

مروری بر خواص و کاربرد فوتونیکی نانوذرات فلزی

۷

حسین

کرمی

خاتمه یافته

۸۵/۱۰/۱۵

۸۶/۰۵/۱۵

۲۵۸۲۶۲۹۰

محاسبه دیاگرام فازYBa2CU3O6+x در مدل ASYNNNI با شبیه سازی به روش مونت کارلو

۷

مجید

فرهمندجو

خاتمه یافته

۸۵/۱۰/۱۵

۸۶/۰۵/۱۵

۲۹۹۹۳۱۹۰

محاسبه مونت کارلوی نفوذ ردیاب اکسیژن و انرژی میانگین اتمهای اکسیژن در صفحه اصلی YBa2CU3O6+x در مدل توسعه یافته ASYNNNI

5

علی

جعفری

خاتمه یافته

۸۵/۱۰/۱۵

۸۶/۰۳/۱۵

۲۸۵۳۲۵۰۰

اندازه گیری آرسنیک در آب بروش مایع – مایع پخشی و اسپکترومتری جذب اتمی

۸

حکیم

فرجی

خاتمه یافته

۸۵/۱۰/۲۴

۸۶/۰۱/۲۴

۲۹۹۴۰۰۰۰

تأثیر محلولپاشی اسید آمینه پرولین ، بتائین و تریپتوفان بر کم آبیاری گندم در دشت ورامین

۱۲

ساسان

انتظاری

خاتمه یافته

۸۵/۱۱/۱۵

۸۶/۱۱/۱۵

۲۵۰۲۷۰۰۰

تأثیر کود دهی متعادل بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام گندم در منطقه ورامین

۱۲

محمد

نصری

خاتمه یافته

۸۵/۱۲/۰۱

۸۶/۱۲/۰۱

۲۹۹۲۶۰۰۰

بررسی و مقایسه ۱۶ گونه مهم داروئی در شرایط اقلیمی ورامین

۲۴

نبی اله

نعمتی

خاتمه یافته

۸۵/۱۲/۲۹

۸۶/۰۳/۲۹

۱۳۷۲۵۰۰۰

اندازه گیری میزان آلودگی میکروبی در ماهیان شورت و سنگسر در آبهای سواحل بندرعباس

۶

بیژن

خورشید پور

خاتمه یافته

۸۶/۰۲/۰۱

۸۶/۰۸/۰۱

۳۰۰۰۰۰۰۰

مقدمه ای بر حسابان کسری و کاربرد آن روی توابع خاص

۶

مهدی

دلیر

خاتمه یافته

۸۶/۰۲/۰۸

۸۶/۰۸/۰۸

۲۹۴۳۴۶۶۰

جبر هندسی Z3 – مدرج

۶

فرید

مخصوص

خاتمه یافته

۸۶/۰۲/۰۸

۸۶/۰۸/۰۸

۲۹۱۷۶۸۴۰

پیش تغلیظ Cu II در نمونه های اّبی , با استفاده از استخراج فاز جامد و اندازه گیری و شناسایی اّن با اسپکترومتری مرئی و ماوراءبنفش

۶

علی

مقیمی

خاتمه یافته

۸۶/۰۳/۱۵

۸۶/۰۹/۱۵

۲۹۹۵۰۰۰۰

مستورگان در آثار مولانا ( مثنوی، فیه ما فیه، مکتوبات)

۱۸

معصومه

خدادادی مهاباد

خاتمه یافته

۸۶/۰۴/۰۱

۸۷/۱۰/۰۱

۲۱۰۲۸۹۶۰

اثرات تزریق آمینو اسید و کربوهیدرات ها در تخم مرغهای مادر گوشتی بر رشد و عملکرد و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی

۱۰

سید ناصر

موسوی

خاتمه یافته

۸۶/۰۴/۰۱

۸۷/۰۲/۰۱

۲۸۸۰۹۲۰۱

بررسی کارایی آزوسپیریلوم و ازتوباکتر به همراه مصرف بهینه کودشیمیایی نیتروژن در ارقام دانه ای ذرت

۸

حمید رضا

توحیدی مقدم

خاتمه یافته

۸۶/۰۴/۱۷

۸۶/۱۲/۱۷

۲۶۵۹۵۰۰۰

حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه پنجم خطی و غیر خطی با شرایط مرزی دو نقطه ای به روش هم محلی

۸ ماه

موسی الرضا

فدایی یامی

خاتمه یافته

۸۶/۰۴/۱۷

۸۶/۱۲/۱۷

۲۹۶۲۰۰۰۰

اندازه گیری ترکیبات فنلی در نمونه های آبی به روش استخراج با جاذب گردان و مقایسه آن با استخراج میکروبا فاز جامد

۸

حکیم

فرجی

خاتمه یافته

۸۶/۰۴/۲۰

۸۶/۱۲/۲۰

۵۰۰۰۰۰۰۰

مطالعه تلفات برداشت گندم به وسیله ماشین برداشت (کمباین) در منطقه ورامین

۸

حسین

احمدی چناربن

خاتمه یافته

۸۶/۰۵/۰۹

۸۷/۰۱/۰۹

۲۹۹۶۰۲۶۹

اثر آموزش و کاربرد روش های یاد گیری زبان از طریق روش های سنتی ( روش ساختار و ترجمه )، نوین ( روش ارتباطی ) و ماورای نوین ( روش ابداعی جدید ) بر روی درک مطلب دانشجویان پسر و دختر سال دومی آموزش زبان انگلیسی

۱۰

ایرج

نوروزی

خاتمه یافته

۸۶/۰۶/۱۳

۸۷/۰۴/۱۳

۱۹۹۸۸۰۰۰

مطالعه سرواپیدمیولوژیک هیداتیدوز در منطقه ورامین

۶

سید موسی الرضا

محمدی

خاتمه یافته

۸۶/۰۶/۱۷

۸۶/۱۲/۱۷

۲۹۷۹۸۰۰۰

اثر عصاره آبی و الکلی پوست میوه خربزه،کاکل ذرت،پوست میوه هندوانه و عرق خار شتر بر انحلال سنگهای ادراری استخراج شده انسان

۶ ماه

مریم

عیدی

خاتمه یافته

۸۶/۰۶/۲۰

۸۶/۱۲/۲۰

۳۰۰۰۰۰۰۰

پیش تغلیظ ترکیبات BTEX درنمونه های آب با روش نوین میکرو استخراج مایع-مایع پخشی و اندازه گیری توسط GC

5ماه

حکیم

فرجی

خاتمه یافته

۸۶/۰۸/۳۰

۸۷/۰۱/۳۰

۲۹۹۲۵۰۰۰

تاثیر تراکم کاشت و تیمار سیلیس بر خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ کلزا در منطقه ورامین

۱۲

محمد

نصری

خاتمه یافته

۸۶/۰۸/۳۰

۸۷/۰۸/۳۰

۲۹۹۹۷۹۹۶

طراحی عملگرهای حسابی سریع CMOS بااستفاده ازسیستمهای عددی افزوده

۱۰ماه

پویا

اسدی

خاتمه یافته

۸۶/۱۰/۰۴

۸۷/۰۸/۰۴

۲۹۵۰۰۰۰۰

تأثیر پتاسیم، آهن، بور و روی در شرایط کم آبیاری برخصوصیت کمی وکیفی ذرت دانه ای در منطقه ورامین

۱۲

محمد

نصری

خاتمه یافته

۸۶/۱۱/۱۳

۸۷/۱۱/۱۳

۵۹۲۹۲۰۰۰

تدوین هنجارهای VO2max ، درصد چربی وشاخص توده بدن دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

۶ماه

معصومه

هلالی زاده

خاتمه یافته

۸۶/۱۲/۱۹

۸۷/۰۶/۱۹

۲۸۶۶۰۰۰۰

اصلاح جاذبهای نوین سنتزی برای جذب فلز سرب و مس

۱۲ ماه

الهام

منیری

خاتمه یافته

۸۷/۰۲/۱۸

۸۸/۰۲/۱۸

۲۹۹۰۴۷۳۲

اثر عصاره های هیدروالکلی پوست میوه خربزه، کاکل ذرت، پوست میوه هندوانه و بخش هوایی خارشتر بر جلوگیری از کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در شرایط in vitro

6ماه

مریم

عیدی

خاتمه یافته

۸۷/۰۴/۲۲

۸۷/۱۰/۲۲

۳۰۰۰۰۰۰۰

سنتز و بهینه سازی نانو ذرات اکسید ایندیم قلع (ITO)

7

مجید

فرهمندجو

خاتمه یافته

۸۷/۰۵/۰۱

۸۷/۱۲/۰۱

۵۰۰۹۴۰۵۰

تأثیر پتاسیم، روی و گوگرد بر افزایش تحمل سرما در ژنوتیپ های کلزا (کشت تاخیری ) در ناحیه اقلیمی ورامین

۱۲

پورنگ

کسرائی

خاتمه یافته

۸۷/۰۵/۰۵

۸۸/۰۵/۰۵

۲۹۹۹۶۰۰۰

بررسی اثر تغییرات فصلی و هورمون های رشد بر ترکیبات متشکله اسانس درگیاه لاوان Lavndula angustifolia Mill و رزماری (اکلیل کوهی) Rosmarinus officinalis

15ماه

عباس

پازکی

خاتمه یافته

۸۷/۰۶/۲۰

۸۸/۰۹/۲۰

۶۰۰۰۰۰۰۰

اثرات فرآوری با پرتوتابی گاما بر قابلیت هضم ظاهری اسیدهای آمینه کنجاله تخم پنبه و کنجاله سویا، با روش نمونه گیری از ایلئوم در جوجه های گوشتی

۱۲

کامران

زند

خاتمه یافته

۸۷/۰۷/۰۸

۸۸/۰۷/۰۸

۲۹۹۹۶۰۰۰

پیش تغلیظ و اندازه گیری ترکیبات فنلی در نمونه های آب به روش ریز استخراج فاز مایع و کروماتوگرافی گازی

۶ماه

حکیم

فرجی

خاتمه یافته

۸۷/۰۸/۲۱

۸۸/۰۲/۲۱

۲۹۳۰۰۰۰۰

مطالعه ترکیب شیمیایی تفاله خشک گوجه فرنگی و بررسی تاثیرات جایگزینی آن با کنجاله سویا بر جیره غذایی جوجه های گوشتی و کیفیت و کمیت گوشت حاصل

۱۲

سیمین

اسداللهی

خاتمه یافته

۸۷/۰۹/۲۰

۸۸/۰۹/۲۰

۲۹۹۰۰۰۰۰

بررسی بیماریهای قارچی برگساره ای درختان توت و چنار در استان های مازندران و گیلان

۱۵ماه

محمد

اشکان

خاتمه یافته

۸۷/۱۰/۱۴

۸۹/۰۱/۱۴

۲۹۵۰۰۰۰۰

تأثیر تنش خشکی و کاربرد سوپر جاذب بر کمیت و کیفیت روغن گلیکوزینولات و اسیدهای چرب ارقام کلزا

۸ماه

حمیدرضا

توحیدی مقدم

خاتمه یافته

۸۷/۱۰/۲۸

۸۸/۰۶/۲۸

۲۹۸۶۰۰۰۰

بررسی استفاده از گیاه هزار برگ آبی در تغذیه جوجه های گوشتی

۱۲ماه

سیامک

یوسفی

خاتمه یافته

۸۷/۱۱/۲۶

۸۸/۱۱/۲۶

۲۹۹۹۶۰۰۰

بررسی مکانیسم های مقاومت به تنش مولیبدن در گونه های زراعی تحت کشت در منطقه شمالغرب کرج

۸ماه

فرشاد

قوشچی

خاتمه یافته

۸۸/۰۲/۰۱

۸۸/۱۰/۰۱

۲۹۸۰۰۰۰۰

مطالعه و بررسی شواهد آغاز نگارش در فلات مرکزی ایران بر اساس کاوشهای تپه سفالین پیشوا

۴

روح اله

یوسفی زشک

خاتمه یافته

۸۸/۰۲/۱۵

۸۸/۰۶/۱۵

۲۹۶۲۸۰۰۰

بررسی افسردگی، اضطراب و عوامل مؤثر بر بروز آنها در دوران بارداری

۶

سیما

نظرپور

خاتمه یافته

۸۸/۰۲/۲۲

۸۸/۰۸/۲۲

۱۵۶۷۵۰۰۰

تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا به انضمام مرکز قرچک

۶

سعید

خواجه ای

خاتمه یافته

۸۸/۰۲/۳۱

۸۸/۰۸/۳۱

۱۲۱۰۰۰۰۰۰

اثر عصاره هیدروالکلی کاکل ذرت (Zea mays) بر جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه در موش های آزمایشگاهی نژاد NMARI

6

مریم

عیدی

خاتمه یافته

۸۸/۰۳/۰۱

۸۸/۰۹/۰۱

۳۰۰۰۰۰۰۰

تاثیر تنش کم آبی، تشعشع ماوراء بنفش و ازدیاد دی اکسید کربن بر صفات کمی و کیفی گیاه کلزا

۱۲ماه

حمیدرضا

توحیدی مقدم

خاتمه یافته

۸۸/۰۳/۰۱

۸۹/۰۳/۰۱

۵۹۶۸۵۰۰۰

تاثیر یک جلسه اجرای درس تربیت بدنی عمومی یک دانشجویان دانشگاهها بر میزان CD3و CBC ( نوتروفیلها، لنفوسیتها، مونوسیتها، ائوزینوفیلها، پلاکتها ) پلاسما

۱۰

فرح

نامنی

خاتمه یافته

۸۸/۰۳/۰۱

۸۹/۰۱/۰۱

۲۹۹۵۱۰۰۰

شناسایی باکتری های مفید خاکزی و کاربرد آن در کنترل بیولوژیکی بیماری بوته میری فیتوفترایی خیار در منطقه ورامین

۹

مژده

ملکی

خاتمه یافته

۸۸/۰۵/۰۶

۸۹/۰۲/۰۶

۲۹۸۰۰۰۰۰

بررسی و مقایسه اثرات کاروتنوئیدهای موجود در زعفران خوراکی (Crocus Sativus L.) ، کروسین و کروستین، بر پلیمریزاسیون میکروتوبول ها و همچنین تاثیر بر رشد سلول های توموری در شرایط in vitro (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۶

مهدی

علی جانیان زاده

خاتمه یافته

۸۸/۰۶/۰۱

۸۸/۱۲/۰۱

۳۰۰۰۰۰۰۰

بررسی پیش تغلیظ آفت کش های اورگانوکلره در نمونه های آب با روش میکرو استخراج مایع-مایع و اندازه گیری با سیستم کروماتوگرافی گازی (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۶ماه

حکیم

فرجی

خاتمه یافته

۸۸/۰۶/۰۵

۸۸/۱۲/۰۵

۲۹۹۷۰۰۰۰

شناسائی و تعیین میزان آلودگی باکتریایی آنتروباکتریاسه و اشریشیاکلی حلوا ارده در شهرستانهای یزد و اردکان

۶

محمدرضا

اسحاقی

خاتمه یافته

۸۸/۰۷/۰۱

۸۹/۰۱/۰۱

۲۹۹۰۰۰۰۰

بررسی اثر ضد قارچی نانو پارتیکل نقره به صورت منفرد و ترکیبی با داروهای ضد قارچی برقارچ درماتوفیت ترایکوفایتون روبروم (با رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

فاطمه

نوربخش

خاتمه یافته

۸۸/۰۷/۳۰

۸۹/۰۷/۳۰

۲۹۶۰۰۰۰۰

بررسی تعیین سن جایگزینی برای دو مدل تراکتور جاندیر ۳۱۴۰ و مسی فرگوسن ۲۸۵ در منطقه ورامین (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۶

حسین

احمدی چناربن

خاتمه یافته

۸۸/۰۸/۱۵

۸۹/۰۲/۱۵

۲۳۱۸۰۰۰۰

بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن، پتاسیم و روی بر میزان نیترات در لوبیا سبز (Phaseolous Vulgaris) ژنوتیپ Sunray در منطقه ورامین (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۹

محمد

نصری

خاتمه یافته

۸۸/۰۸/۱۵

۸۹/۰۵/۱۵

۲۹۹۹۸۰۰۰

طراحی واحد MAC سریع با استفاده از آرایه‌های کاهش حاصلضرب جزئی (با رویکرد نوآوری و تولید علم)

۷

پویا

اسدی

خاتمه یافته

۸۸/۰۸/۲۰

۸۹/۰۳/۲۰

۲۹۸۲۵۰۰۰

بررسی خصوصیات شیمی کلوئیدی ۲- هیدوکسی پروپیل متاکریلات در سیستم امولسیونی (با رویکرد نوآوری و تولید علم)

۶

فریبرز

عزیزی نژاد

خاتمه یافته

۸۸/۰۸/۳۰

۸۹/۰۲/۳۰

۲۹۹۸۰۰۰۰

ارزیابی تاثیر مواد پایدارکننده جایگزین شونده فرمالین بر نتیجه رنگ آمیزی های اختصاصی بافت های جانوری (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

علی

انیسیان

خاتمه یافته

۸۸/۰۹/۳۰

۸۹/۰۹/۳۰

۴۸۹۸۰۰۰۰

تغییر در فعالیت آنزیم تیروزیناز از طریق تغییر در عدد اکسایش و کاهش فلز جایگاه فعال آن (رویکرد تولید علم یا تکمیل آن)

۱۰

مهدی

علی جانیان زاده

خاتمه یافته

۸۸/۱۰/۰۵

۸۹/۰۸/۰۵

۶۰۰۰۰۰۰۰

تنوع گونه ای کنه های خاکزی راسته نهان استیگمایان (Acari: Oribatida) مزارع منطقه ورامین و نحوه پراکنش گونه ها در محصولات مختلف (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

ندا

خردپیر

خاتمه یافته

۸۸/۱۰/۱۰

۸۹/۱۰/۱۰

۴۲۲۰۰۰۰۰

پیش تغلیظ Pb II ‌با‌ یک باز شیف‌ جذب‌شده روی آلومینای پوشیده از سورفاکتانت در نمونه های اّبی، اندازه گیری و شناسایی اّن با اسپکترومتری جذب اتمی شعله ا ی (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۶

علی

مقیمی

خاتمه یافته

۸۸/۱۱/۱۵

۸۹/۰۵/۱۵

۲۹۹۵۰۰۰۰

بررسی میزان ترکیبات مولد عطر و طعم در کفیر حاصل از شیر سویا (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۹

رضوان

پوراحمد

خاتمه یافته

۸۸/۱۲/۰۱

۸۹/۰۹/۰۱

۴۵۵۸۷۰۰۰

بررسی مقایسه ای ابزار ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۶

نعمت اله

بابایی

خاتمه یافته

۸۸/۱۲/۱۵

۸۹/۰۶/۱۵

۴۸۳۰۰۰۰۰

بررسی ساختار ژنتیکی و پارامترهای تنوع درون‏جمعیتی سنجاب بلوچی ایران (Funambulus pennantii) با استفاده از آنالیز ریزماهواره (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۱۲

سیامک

یوسفی سیاهکلرودی

خاتمه یافته

۸۹/۰۲/۰۱

۹۰/۰۲/۰۱

۵۱۲۰۰۰۰۰

بررسی اثرات تنش خشکی و شوری بر روی ۴ گونه مرتعی از جنسهای Salsola، Suaeda، Anabasis و Seidlitzia (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۶

حسین

سلیمانی

خاتمه یافته

۸۹/۰۲/۰۱

۸۹/۰۸/۰۱

۲۴۷۵۰۰۰۰

اثر جایگزینی پلی فسفات با کربوکسی متیل سلولز بر روی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و حسی سوسیس آلمانی (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۹

مهناز

هاشمی روان

خاتمه یافته

۸۹/۰۸/۱۰

۹۰/۰۵/۱۰

۵۱۰۰۰۰۰۰

استخراج فاز جامد مقادیر ناچیز Cr III با استفاده ازنانو فایبر پلی اکریلونیتریل اصلاح شده (رویکرد نوآوری و تولید علم)

۶

علی

مقیمی

خاتمه یافته

۸۹/۱۰/۰۷

۹۰/۰۴/۰۷

۴۳۷۰۰۰۰۰

فرصت های مطالعاتی

تلاش جهت ارتقای توانمندی مورد نیاز اعضای هیات علمی جهت استفاده از دوره‌های فرصت‌های مطالعاتی وظیفه این بخش می باشد. اعزام یک تن از اعضای هیات علمی گروه آموزشی علوم دامی واحد جهت انجام پروژه تحقیقاتی با عنوان «تحقیق بر روی جنبه های سلولی و مولکولی مربوط به رابطه متابولیسم مواد مغذی و التهابات در حیوانات» براساس دعوتنامه صادره از دانشگاه University of Idaho کشور آمریکا از جمله جدیدترین اقدامات این دفتر بوده است.

شرکت در کنفرانس های خارج از کشور

هدف این بخش اشاعه دستاوردهای پژوهشی واحد و نیز ارتقاء دانش اعضای هیات علمی از طریق ارائه تسهیلات مالی جهت شرکت اعضاء هیات علمی در کنفرانس‌های خارج از کشور است که با همکاری ۱۰۰۰ دانشگاه برترجهان و یا انجمن‌های علمی معتبر یا مراکز تحقیقاتی معتبر و یا با همکاری اساتید صاحب نظر و شناخته شده هر رشته برگزار می‌شود.

تجزیه و تحلیل آمارها نشان دهنده این است که حوزه معاونت پژوهش و فن آوری واحد به طور میانگین هر هفته یک نفر از اعضای هیات علمی را جهت شرکت در کنفرانس های خارجی مورد حمایت مالی قرار داده است.

نگاهی به آمار سفرهای خارجی از سال ۱۳۸۸ تا کنون

نام و نام خانوادگی نویسنده

عنوان مقاله

نام کشور

تاریخ سفر

نوع پذیرش

 
 

فرح نامنی

Effect of a selected endurance training program on plasma interleukins and immune Cells in Active Females After one bout of exhaustive Exercise  / The Effect of Exhaustive Exercise on IgA and TNF a

نرژو

June 2009

تیر ۸۸

پوستر

 

مهری رباط جزی

Iranian women’s knowledge and attitudes regarding labor pain

جمهوری چک

October 2009

مهر ۸۸

پوستر

 

عباس پازکی

The effect of GA3 and NAA on the essential oil composition in tarragon (Artemisia dracunculus L.)

ایتالیا

September 2009

شهریور ۸۸

پوستر

 

سیما نظرپور

 Depression, anxiety and influencing factors in pregnancy: A study in Iran

چین

November 2009

آبان ۸۸

پوستر

 

بیژن نیکوروان

The Effective Perturbations of Solar Winds on the Remote Sensing Data Processing

مالزی

November 2009

آبان ۸۸

سخنرانی

 

نازنین فرهادیار

Increasing photocatalytic activity of the TiO2 coated on synthesized nanosized ZSM-5

تایلند

January 2010

بهمن ۸۸

سخنرانی

 

مریم عیدی

Effect of Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) on Pancreatic Beta Cells in Streptozotocin-induced Diabetic Rats

سنگاپور

February 2010

اسفند ۸۸

سخنرانی

 

ربابه سهندی طرق

Positive Solutions for some second order boundary value problems with P-Laplacian Operator

امارات متحده عربی

March 2010

اسفند ۸۸

سخنرانی

 

سیمین اسداللهی

Introduction to the study of composition of dried tomato pomace and recognition of the effects of replacing with soy meal on broiler diet

سنگاپور

February 2010

اسفند ۸۸

سخنرانی

 

محمد نصری

Testing alternate furrow irrigation under different nutritional element supplies on some agronomic traits and seed qualitative parameters in corn (Zea mays L.)

آلمان

March 2010

اسفند ۸۸

سخنرانی

 

سیدناصر موسوی

The effects of in ovo feeding of threonine and carbonhydrates on growth performance of broiler chickens

انگلستان

April 2009

فروردین ۸۸

سخنرانی

 

مجید فرهمندجو

The stability of monodisperse FePt nanoparticles

رومانی

June 2009

تیر ۸۸

سخنرانی

 

پویا اسدی

A New MAC design using high-speed partial product: Summation tree

چین

August 2009

مرداد ۸۸

سخنرانی

 

مریم عیدی

Antinociceptive and anti-inflammatory activity of ethanolic extract of parsley (Petroselium crispum L.) in mice

اتریش

September 2009

شهریور ۸۸

پوستر

 

محمدرضا ممیزی

Effect of chloride and sulfate salinity on nutrients uptake in Iranian rice (Oryza sativa L.)

استرالیا

August 2010

مرداد ۸۹

پوستر

 

نازنین احمدی

A Method for hybrid fuzzy differential Equations

مالزی

June 2010

خرداد ۸۹

سخنرانی

 

محمدرضا محمدی

An Optimized Method for Extraction and Detection of Coconut Cadang-Cadang Viroid (CCCVD) from Oil Palm

بلژیک

May 2010

اردیبهشت ۸۹

سخنرانی

 

حکیم فرجی

Β-Cyclodextrin-bonded silica particles as novel sorbent for stir bar sorptive extraction of phenolic compounds

ایتالیا

May 2010

خرداد ۸۹

سخنرانی

 

نازنین فرهادیار

Proparation of nanosize ZnO on the hollow silica matrix and study of it`s photocalytic activity

فرانسه

July 2010

تیر ۸۹

سخنرانی

 

مجید فرهمندجو

Synthesis and structural study of L 10-FePt nanoparticles

ترکیه

June 2010

خرداد ۸۹

پوستر

 

الهام منیری

Amberilite XAD-4 functionalized with 1-amino-2-naphthole for determination and preconcentration of copper in aqueous solution by flame atomic absorption spectrometry

اندونزی

July 2010

تیر ۸۹

سخنرانی

 

کاظم کریمی

Effect of B-D-Glucanase and B-D-Mannanase with two various levels of metabolisable energy on performance of broiler chicks fed barley-soybean diets

یونان

August 2010

شهریور ۸۹

پوستر

 

فرهاد فرودی

The impact of physical form of diets on growth performance, economic response and small intestine morphology of broiler chickens

فرانسه

August 2010

شهریور ۸۹

پوستر

 

فرح نامنی

«Effect of one bout general physical education on CD3 and CBC» و «The effect of exhaustive exercise on cytokines»

کره جنوبی

August 2010

شهریور ۸۹

پوستر

 

ربابه سهندی طرق

Existence of triple positive solutions for Quasi-linear multi-point boundary value problems

هندوستان

August 2010

مرداد ۸۹

سخنرانی

 

مهساسادات میرعلی نقی

Prediction model for distribution of COD concentration using singular value decomposition

ژاپن

August 2010

مرداد ۸۹

پوستر

 

سیدعباس سیادتی

DETERMINING THE EFFECTS OF CRYOTHERAPY IN PREVENTING THE STOMATITIS IN ACUTE LYMPHATIC LEUKEMIA

ایتالیا

September 2010

شهریور ۸۹

پوستر

 

مهری رباط جزی

Practice of Iranian women about delivery methods and the effect of education on them

اسپانیا

September 2010

مهر ۸۹

سخنرانی

 

عباس پازکی

The effect of indol-3-acetic acid and gibberellic acid on composition the essential oil of Lavandula angustifulia Mill

لهستان

September 2010

شهریور ۸۹

پوستر

 

محمد نصری

Study of silic spraying and plant density on some agronomic traits of rapeseed (Hyola-42) in Varamin condition

سوئیس

September 2010

شهریور ۸۹

پوستر

 

مریم عیدی

Cigarette smoking and the risk of male infertility

روسیه

October 2010

مهر ۸۹

پوستر

 

مجید فرهمندجو

Effect of LABS and Triton-X-100 Surfactants on the Size of ITO Nanocrystals

چین

December 2010

دی ۸۹

سخنرانی

 

فاطمه نوربخش

Antifungal effects of silver nanoparticle alone and with combination of antifungal drug on dermatophyte pathogen trichophyton rubrum

سنگاپور

February 2011

اسفند ۸۹

سخنرانی

 

فرشاد قوشچی

Investigation on the effect of potassium fertilizers on cadmium uptake in wheat irrigated with municipal wastewater

هندوستان

February 2011

بهمن ۸۹

پوستر

 

حمیدرضا توحیدی مقدم

Effects of different irrigation, carbon dioxide and ultra violet treatments on quantity and quality characteristics in two autumn cultivar of canola (Brassica napus L.)

هندوستان

February 2011

بهمن ۸۹

پوستر

 

بهاره یزدان پرست چهارمحالی

Acute effect of whole-body vibration on interlukin-10 and cortisol responses in the athlete and athlete girls

اسپانیا

October 2010

آبان ۸۹

پوستر

 

مهدی منصوری

The effect of Creatine supplementation on some performance and structural parameters in young bodybuilders

تایلند

December 2010

آذر ۸۹

پوستر

 

سعید محمدزاده نمین

Effect of plant height on pit hardening time and initiation of infestation by bactrocera oleae gmelin in two olive varieties in Iran

اسپانیا

September 2010

مهر ۸۹

سخنرانی

 

قباد عسگری جعفرآبادی

Genetic parameters of milk and fat yield in normal and high yielding dairy cows

اندونزی

April 2011

فروردین ۹۰

سخنرانی

 

حسین احمدی چناربن

Modeling of drying Hypericum perforatum L.

اتریش

June 2011

تیر ۹۰

پوستر

 

رضوان پوراحمد

Evaluation of flavor and aroma compounds amounts in Kefir from soymilk

ترکیه

May 2011

خرداد ۹۰

پوستر

 

نازنین فرهادیار

Synthesis and characterization of ZnO-SiO2/Epoxy nanocomposite coating by sol-gel process

پرتغال

June 2011

تیر ۹۰

سخنرانی

 

علی مقیمی

Preconcentration of Cr(III) usin mesoporous argano-silicas and determination by FAAS  و Solid phase extraction of phenolic from natural water by modified polyacrylonitrile fiber

ترکیه

June 2011

تیر ۹۰

پوستر

 

کاظم کریمی

Effects of bovine bile powder and enzyme treatment on performance of broilers fed high lipid diets و Effecs of dietry DL-Methionine substitution with pyridoxine on performance of broilers

نروژ

August 2011

شهریور ۹۰

پوستر

 

ناصر کریمی

Study of characterization of eggplant (Solanum melongea) silage with and without molasses

نروژ

August 2011

شهریور ۹۰

پوستر

 

عباس پازکی

Effects of seasonal variations on essential oil composition in Rosmarinus officinalis from Iran

استرالیا

July 2011

مرداد ۹۰

پوستر

 

مهساسادات میرعلی نقی

Minimal models for calculation of internal conversion decay rates between excited and singlet electronic states of ethylene

چین

July 2011

مرداد ۹۰

سخنرانی

 

ربابه سهندی طرق

Existence of triple positive solutions for multi-point boundary value

ترکیه

June 2011

تیر ۹۰

سخنرانی

 

حسین سلیمانی

Effect of salinity and drought by using NaCl 99.99% and PEG 6000 on some growth factors on Anabasis aphylla

چین

August 2011

مرداد ۹۰

سخنرانی

 

محمود ماهری

Satellites Quasi Periodic Orbits In The Earth-Moon System Around Lagrangian Point L2

تایلند

July 29-31, 2011

مرداد ۹۰

سخنرانی

 

حکیم فرجی

Simplified QuEChERS approach for the extraction of the BTEX from soil samples

تایلند

۵-۸ September 2011

17-14  شهریور ۱۳۹۰

پوستر

 

سیدناصر موسوی

Amino acid and stocking density effects on growth performance and immune response of broilers

ترکیه

October 31 – November 04, 2011

13-9  آبان ۱۳۹۰

پوستر؟

 

الهام منیری

Synthesis of new ion imprint polymer as solid-phase extractant for selective preconcentration and removal of Zinc(II) from environmental water sample

ترکیه

۵th – 8th September, 2011

17-14  شهریور ۱۳۹۰

پوستر

 

محمد نصری

Zn-foliar application influence on quality and quantity features in Phaseolous vulgaris under different level of N and K fertilizers

اندونزی

۲۷-۲۸ September 2011

6-5  مهر ۱۳۹۰

پوستر

 

پورنگ کسرایی

Effect of date harvesting on quality and quantity characteristics in autumn genotypes of rapeseed (Brassica napus)

اندونزی

۲۷-۲۸ September 2011

6-5  مهر ۱۳۹۰

سخنرانی

 

مجید فرهمندجو

Effect of hexadecadeniol and LiBEt3H superhydride on the size of FePt nanoparticles

اندونزی

۲۳-۲۵ September 2011

3-1  مهر ۱۳۹۰

سخنرانی

 

فرح نامنی

«Effect of 2 months endurance training on immune cells and humoral» و «The comparison of two types exercise on innate immune A

اطریش

۲۶th to 29th of October 2011

7-4  آبان ۱۳۹۰

پوستر

 

حمیدرضا توحیدی مقدم

Evaluation of azospirillum and azotobacter effects with nitrogen chemical fertilizer in wheat (Triticum aestivum L.) farming

ایتالیا

November 25-30, 2011

9-4  آذر ۱۳۹۰

سخنرانی

 

فرشاد قوشچی

Mechanisms of resistance to molybdenum stress in wheat, barley and canola grown in the north west of Karaj

ایتالیا

November 25-30, 2011

9-4  آذر ۱۳۹۰

سخنرانی

 

حمیدرضا رجب لاریجانی

Non-chemical weed control in winter canola (Brassica napus L.)

مالدیو

November 25 – 27, 2011

6-4  آذر ۱۳۹۰

سخنرانی

 

دبیرخانه همایش ها

تلاش جهت برگزاری همایش‌های علمی و تخصصی با دامنه منطقه ای و ملی متناسب با اولویت‌های تحقیقاتی، ظرفیت های پژوهشی و مرتبط با رشته های موجود در سطح واحد  به عنوان سازوکار انتشار دانش و ایجاد تعامل سیستماتیک میان پژوهشگران کشور هدف این بخش است.

تعداد و عنوان کنفرانس های علمی و پژوهشی دانشجویی و منطقه ای: ۳

نخستین همایش دانشجویی فیزیک (۱۷ آبان ۱۳۸۶)

همایش منطقه ای تازه های پرستاری و مامایی (۱۳ آذر ۸۷)

نخستین همایش منطقه ای ارتباط دانشگاه با صنعت (آبان ماه ۱۳۸۷)

تعداد و عنوان کنفرانس های علمی و پژوهشی ملی: ۱۲

اولین همایش بررسی وضعیت زبان و ادبیات فارسی در جهان – اسفند ماه ۱۳۷۸

همایش بین المللی افغانستان و زبان و ادب فارسی – ۲۸ فروردین ۱۳۸۱

همایش راهکارهای کشاورزی پایدار در ایران – ۱۲ اسفند ۱۳۸۱

همایش ملی اورژانس های مامایی و پرستاری – ۴ خرداد ۸۴

 همایش ملی بزرگداشت دکتر عبدالحسین زرین کوب – ۱۵ آبان ۸۴

دومین همایش سراسری شیمی –  ۲۹ و ۳۰ آذر ۸۳

همایش ملی احیای زکات (۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۶)

سومین همایش سراسری شیمی –  (۹ و ۱۰ خرداد۱۳۸۶)

همایش سراسری علوم و صنایع غذایی (۲۲ آذر ۱۳۸۶)

نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در کشاورزی (۲۵ آذر ۱۳۸۶)

همایش ملی پژوهش های نوین در زبان و ادبیات فارسی (۲۶ اردیبهشت ۸۷)

دومین همایش ملی بررسی حماسه ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ (۹ خرداد ماه ۱۳۸۷)

همایش ملی گیاهان دارویی و معطر (۱۹ آذر ۱۳۸۸)

همایش ملی جهانی شدن و ادبیات (۱۲ اسفند ۱۳۸۹)

همایش ملی کشاورزی پایدار (۱۰ آذر ۹۰)

اخبار روابط عمومی
در اولین روز دهه مبارک فجر:
جشن پیروزی انقلاب در واحد ورامین – پیشوا برگزار شد
بیانیه بسیج استادان و شورای هم اندیشی واحد در محکومیت اعدام شیخ نمر :
لزوم موضع گیری شفاف و صریح مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری
با حضور مدیرکل توسعه و پشتیبانی شبکه‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی:
از پژوهشگران برتر واحد ورامین – پیشوا تجلیل شد
در همایش وحدت حوزه و دانشگاه در قرچک تأکید شد :
وحدت کلید موفقیت و رمز پیروزی انقلاب اسلامی است
جوابیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا
در خصوص اظهارات تخریبی و خارج از واقعیت علیه دانشگاه آزاد اسلامی
در آستانه روز وحدت حوزه و دانشگاه :
همایش علمی سراج با محوریت نماز و حجاب برگزار شد
دبیر کل حزب کارگر کشور در جمع پر شور دانشجویان واحد ورامین – پیشوا :
دانشجویان ایران اسلامی همواره جنبش ضد استعماری خود را حفظ کرده اند / لزوم نگاه ویژه مجلس به فارغ التحصیلان دانشگاهی
با حضور هیأت رئیسه واحد :
نشست های پرسش و پاسخ دانشجویان برگزار شد
بمناسبت هفته بسیج صورت گرفت :
نشست با مسؤلین بسیج ادارات و جمعی از پیشکسوتان عرصه شهادت
معاون فرهنگی در دیدار با خانواده ایثارگران تأکید کرد :
عزت و امنیت امروز ما مرهون جانفشانی شهدا و ایثارگری‌های جانبازان است
اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان گرامی
اطلاعیه مهم در خصوص انتخاب واحد نیمسال جدید
قاابل توجه اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان گرامی:
برگزاری پنجمین جشنواره مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی و هفتمین جشنواره رویش ملی نخبگان مورخ 6 تا 8 بهمن ماه سال جاری در واحد کرج
اطلاعیه ورزشی
ویژه کارکنان واحد
روابط عمومی واحد خبر داد
ثبت نام بدون آزمون مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته نیمسال دوم آغاز شد
اطلاعیه معاونت آموزشی قابل توجه دانشجویان گرامی:
جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 95-94
قابل توجه دانشجویان گرامی:
اعلامیه امتحانات پایان ترم و انتخاب واحد
معاونت فرهنگی اجتماعی واحد برگزار می کند:
برگزاری همایش سراج با محوریت نماز و حجاب مورخ 24 آذرماه
اطلاعیه ستادشاهدوایثارگر
درخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
اطلاعیه ستادشاهدوایثارگر
درخصوص دانشجویان مشروط
قابل توجه اساتید و دانشجویان پژوهشگر دانشگاه:
امکان استفاده از منابع کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد از هر مکان با استفاده از vpn
خانه | واحد| دانشکده ها| فرم ها و بخشنامه ها| خدمات آموزشی| پیوندها| درباره واحد| تماس با ما| پورتال جدید
PEV آدرس: تهران - شهرستان پیشوا – شهرک نقش جهان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا / کد پستی: ۷۴۸۹-۳۳۸۱۷ / تلفن: ۱۴ - ۰۲۱۳۶۷۲۵۰۱۱