حمایت از ما:


IAU Varamin

#"
#"
#"
#"
#"
#"
#"
#"
نسخه چاپی | بازدید: 3445 1394-10-22 | 16:00

روابط عمومی واحد خبر داد

ثبت نام بدون آزمون مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته نیمسال دوم آغاز شد

ثبت نام بدون آزمون مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته نیمسال دوم آغاز شد

ثبت نام بدون آزمون مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته نیمسال دوم آغاز شد
 

اسامی رشته ها و مدارک لازم کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته

مدارک لازم جهت ثبت نام کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته:

-        ارائه اصل مدرک دیپلم نظام قدیم و یا اصل مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید (سه سری کپی)

( کسانی که اصل مدرک فوق را در اختیار ندارند می بایست ضمن ارائه گواهی موقت مبلغ ده میلیون ریال چک یا سفته جهت ضمانت به امور مالی تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.)

-        اصل شناسنامه و سه سری کپی کامل تمام صفحات

-         اصل کارت ملی و سه سری کپی پشت و رو

-        ارائه اصل مدرک کارت پایان خدمت  یا معافیت دائم و 2 برگ کپی(ویژه برادران)

-        6  قطعه عکس4*3  (برادران مشمول 12 قطعه) پشت نویسی شده

-        تاییدیه تحصیلی:  با ارائه یک برگ کپی از مدرک تحصیلی جهت اقدام  به باجه های پست مراجعه نموده و رسید آن را دریافت و به امور ثبت نام آموزش تحویل نمائید.

 

لیست اسامی رشته ها :

 

رشته های بدون آزمون کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا

 

رشته و کد تحصیلی

مقطع

نظام آموزشی

۲۰۱۰۴ – تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

کاردانی ناپیوسته

تمام وقت

۲۰۳۱۸ – تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی

کاردانی ناپیوسته

تمام وقت

۲۰۴۲۳ – تربیت معلم آموزش دینی و عربی

کاردانی ناپیوسته

تمام وقت

۲۱۴۰۶ – تربیت بدنی – مربیگری

کاردانی ناپیوسته

تمام وقت

۳۰۱۱۶ – تربیت معلم آموزش ریاضی

کاردانی ناپیوسته

تمام وقت

۳۰۵۳۹ – تربیت معلم آموزش علوم تجربی

کاردانی ناپیوسته

تمام وقت

۴۰۲۶۵ – کاردان فنی شیمی – صنایع قند سازی

کاردانی ناپیوسته

تمام وقت

۵۰۴۰۳ – تکنولوژی موادغذایی

کاردانی ناپیوسته

تمام وقت

۵۰۴۰۵ – کاردان فنی صنایع غذایی

کاردانی ناپیوسته

تمام وقت

۵۰۵۱۴ – تکنولوژی شیلات

کاردانی ناپیوسته

تمام وقت

۵۰۵۲۹ – علمی کاربردی تکنولوژی فرآوری پشم و پوست

کاردانی ناپیوسته

تمام وقت

۵۰۶۰۵ – تکنولوژی تولیدات دامی

کاردانی ناپیوسته

تمام وقت

۵۰۶۰۶ – تکنولوژی تولیدات گیاهی

کاردانی ناپیوسته

تمام وقت

۶۰۲۰۶ – معماری

کاردانی ناپیوسته

تمام وقت

۷۰۱۱۱ – علمی کاربردی تولیدوبهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

کاردانی ناپیوسته

تمام وقت

 

 

 

 

 

رشته های بدون آزمون کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا

 

کد رشته تحصیلی و رشته تحصیلی

مقطع

نظام آموزشی

۲۰۱۰۱ زبان وادبیات فارسی

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

  ۲۰۱۰۲  دبیری زبان وادبیات فارسی

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

  ۲۰۳۱۲  آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

  ۲۰۳۱۵ مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

  ۲۰۳۱۵  مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته

پاره وقت

۲۰۴۰۷ الهیات و معارف اسلامی – فقه ومبانی حقوق اسلامی

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۲۱۴۳۸ علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۲۱۴۳۹ علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۳۰۱۲۳  ریاضیات و کاربردها

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

 ۳۰۲۰۱ فیزیک

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

 ۳۰۲۲۷ فیزیک – اختر شناسی

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۳۰۳۰۲   شیمی- محض

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

 ۳۰۳۰۲  شیمی- محض

کارشناسی

پاره وقت

۳۰۵۰۱-   زیست شناسی- عمومی

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۳۰۵۰۱ – زیست شناسی- عمومی

کارشناسی پیوسته

پاره وقت

 ۳۰۵۲۲ – زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمی

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

 ۳۰۵۲۲ – زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمی

کارشناسی پیوسته

پاره وقت

۳۰۵۴۲ –  زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوفیزیک

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

 ۳۰۵۴۲ – زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوفیزیک

کارشناسی پیوسته

پاره وقت

۳۰۵۴۷ – زیست شناسی – علوم گیاهی

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۳۰۵۶۱ –   زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوری

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

 ۴۰۱۱۹ – مهندسی برق

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

 ۴۰۲۰۱ – مهندسی شیمی

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۴۰۶۷۵ –  مهندسی مکانیک

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

 ۴۱۰۰۱ – مهندسی کامپیوتر- سخت افزار

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۵۰۱۰۲ – مهندسی کشاورزی – علوم دامی

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۵۰۳۲۷ –   مهندسی کشاورزی ـ آب

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۵۰۳۴۲ – مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشینهای کشاورزی

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۵۰۳۴۳ –  مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

 ۵۰۳۴۵ – مهندسی کشاورزی – علوم خاک

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۵۰۳۴۶ –  مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

 ۵۰۳۴۷ – مهندسی کشاورزی – گیاه پزشکی

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۵۰۳۴۷ – مهندسی کشاورزی – گیاه پزشکی

کارشناسی پیوسته

پاره وقت

۵۰۴۰۱ –  مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۵۰۴۰۱ –  مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی

کارشناسی پیوسته

پاره وقت

۵۰۵۵۸ – مهندسی منابع طبیعی – مدیریت مناطق خشک و بیابانی

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۵۰۵۷۵ – مهندسی منابع طبیعی – شیلات گرایش فرآوری محصولات شیلاتی

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

 ۶۰۱۰۲ – طراحی صنعتی

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۶۰۱۱۹ – باستان شناسی

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

۶۰۱۴۲ – مرمت بناهای تاریخی

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

   20803- حقوق

کارشناسی پیوسته

پاره وقت

  60202- مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

 30530-  ژنتیک

کارشناسی پیوسته

پاره وقت

  50323- مهندسی فضای سبز

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

 

 

 

 

رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا

 مدارک لازم جهت ثبت نام کارشناسی ناپیوسته :

-        ارائه اصل مدرک کاردانی  (سه سری کپی)

( کسانی که اصل مدرک فوق را در اختیار ندارند می بایست ضمن ارائه گواهی موقت دوره مذکور مبلغ ده میلیون ریال چک یا سفته جهت ضمانت به امور مالی تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.)

-        اصل شناسنامه و سه سری کپی کامل تمام صفحات

-         اصل کارت ملی و سه سری کپی پشت و رو

-        اصل مدرک کارت پایان خدمت  یامعافیت دائم و 2 برگ کپی(ویژه برادران)

-        6  قطعه عکس 4*3 ( برادران مشمول 12 قطعه) پشت نویسی شده

 

رشته و کد تحصیلی

مقطع

نظام آموزشی

۲۰۱۰۴ – تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

۲۰۳۱۲ – آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

۲۱۴۰۳ – تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

۳۰۵۳۷ – آموزش علوم تجربی

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

۴۱۰۱۳ – مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

۵۰۳۰۵ – مهندسی تولیدات گیاهی

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

۵۰۳۰۷ – مهندسی تولیدات دامی

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

۵۰۴۰۲ – مهندسی علوم و صنایع غذایی

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

۶۰۲۰۹ – علمی کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

21307-علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

 

 

با آرزوی موفیقت روز افزون برای تمامی شرکت کنندگان ارجمند

 

 

اخبار روابط عمومی
در اولین روز دهه مبارک فجر:
جشن پیروزی انقلاب در واحد ورامین – پیشوا برگزار شد
بیانیه بسیج استادان و شورای هم اندیشی واحد در محکومیت اعدام شیخ نمر :
لزوم موضع گیری شفاف و صریح مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری
با حضور مدیرکل توسعه و پشتیبانی شبکه‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی:
از پژوهشگران برتر واحد ورامین – پیشوا تجلیل شد
در همایش وحدت حوزه و دانشگاه در قرچک تأکید شد :
وحدت کلید موفقیت و رمز پیروزی انقلاب اسلامی است
جوابیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا
در خصوص اظهارات تخریبی و خارج از واقعیت علیه دانشگاه آزاد اسلامی
در آستانه روز وحدت حوزه و دانشگاه :
همایش علمی سراج با محوریت نماز و حجاب برگزار شد
دبیر کل حزب کارگر کشور در جمع پر شور دانشجویان واحد ورامین – پیشوا :
دانشجویان ایران اسلامی همواره جنبش ضد استعماری خود را حفظ کرده اند / لزوم نگاه ویژه مجلس به فارغ التحصیلان دانشگاهی
با حضور هیأت رئیسه واحد :
نشست های پرسش و پاسخ دانشجویان برگزار شد
بمناسبت هفته بسیج صورت گرفت :
نشست با مسؤلین بسیج ادارات و جمعی از پیشکسوتان عرصه شهادت
معاون فرهنگی در دیدار با خانواده ایثارگران تأکید کرد :
عزت و امنیت امروز ما مرهون جانفشانی شهدا و ایثارگری‌های جانبازان است
اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان گرامی
اطلاعیه مهم در خصوص انتخاب واحد نیمسال جدید
قاابل توجه اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان گرامی:
برگزاری پنجمین جشنواره مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی و هفتمین جشنواره رویش ملی نخبگان مورخ 6 تا 8 بهمن ماه سال جاری در واحد کرج
اطلاعیه ورزشی
ویژه کارکنان واحد
روابط عمومی واحد خبر داد
ثبت نام بدون آزمون مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته نیمسال دوم آغاز شد
اطلاعیه معاونت آموزشی قابل توجه دانشجویان گرامی:
جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 95-94
قابل توجه دانشجویان گرامی:
اعلامیه امتحانات پایان ترم و انتخاب واحد
معاونت فرهنگی اجتماعی واحد برگزار می کند:
برگزاری همایش سراج با محوریت نماز و حجاب مورخ 24 آذرماه
اطلاعیه ستادشاهدوایثارگر
درخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
اطلاعیه ستادشاهدوایثارگر
درخصوص دانشجویان مشروط
قابل توجه اساتید و دانشجویان پژوهشگر دانشگاه:
امکان استفاده از منابع کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد از هر مکان با استفاده از vpn
خانه | واحد| دانشکده ها| فرم ها و بخشنامه ها| خدمات آموزشی| پیوندها| درباره واحد| تماس با ما| پورتال جدید
PEV آدرس: تهران - شهرستان پیشوا – شهرک نقش جهان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا / کد پستی: ۷۴۸۹-۳۳۸۱۷ / تلفن: ۱۴ - ۰۲۱۳۶۷۲۵۰۱۱